Právní ujednání

Pro internetový obchod www.uklidpotreby.cz , je spolehlivé vyřizování objednávek a případně i reklamací zákazníků nejvyšší prioritou.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu naší společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech. Naše společnost je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Odpovědnost

Provozovatel internetového obchodu www.uklidpotreby.cz  upozorňuje , že informace na webových stránkách našeho obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Naše společnost může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Provozovatel internetového obchodu www.uklidpotreby.cz   nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Provozovatel internetového obchodu www.uklidpotreby.cz  neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách www.uklidpotreby.cz  nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od provozovatele internetového obchodu www.uklidpotreby.cz  v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.